Pressió

Vull convertir:

Publicitat
La Pressió (de símbol p), en física és la mesura de la força per unitat de superfície. En el Sistema Internacional (SI) les unitats de pressió es mesuren en newtons per metre quadrat, denominats pascals. La pressió a vegades es mesura, no com la pressió absoluta, sinó com la pressió per damunt de la pressió atmosfèrica, també denominada pressió normal. Llegeix més >>

Manca traducció - Català

En aquest apartat podeu fer suggeriments sobre traduccions o introduir-hi correccions del vostre idioma. Un administrador en rebrà la notificació i decidirà si vol publicar els canvis. Gràcies per la vostra ajuda!