Πίεση

Θέλω να μετατρέψω:

Διαφήμιση
Ιδιαίτερα όμως στη Φυσική ως πίεση χαρακτηρίζεται η δύναμη που ασκείται στη μονάδα της επιφάνειας ενός υλικού και ορίζεται ως το πηλίκο της ασκουμένης δύναμης που δρά σε μιά επιφάνεια δια του εμβαδού της επιφάνειας αυτής. Η Πίεση εξαρτάται από το μέγεθος της ασκούμενης δύναμης και από το εμβαδό της επιφάνειας στην οποία και ασκείται. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφάνεια τόσο μικρότερη γίνεται η πίεση. Ένα ρευστό υλικό (υγρό ή αέριο) ασκεί πίεση στο δοχείο που το περιέχει καθώς και στα αντικείμενα που βυθίζονται μέσα σ΄ αυτό. Για παράδειγμα, όσο ένα κολυμβητής - δύτης κατεβαίνει σε βάθος τόσο μεγαλύτερη είναι η πίεση που δέχεται από το υπερκείμενο βάρος του νερού. Επιπλέον >>

Απαιτείται μετάφραση - Ελληνικά

Εδώ μπορείτε να προτείνετε μεταφράσεις ή ορθογραφία για τη δική σας γλώσσα. Ένας διαχειριστής θα ενημερωθεί και θα αποφασίσει εάν θα δημοσιευθούν οι αλλαγές ή όχι. Σας ευχαριστούμε που ασχολείστε !