Ηλεκτρική αντίσταση

Θέλω να μετατρέψω:

-
-
Διαφήμιση
Η ηλεκτρική αντίσταση είναι ένα μέγεθος που μετράει τον βαθμό με τον οποίο ένα υλικό αντιστέκεται στην διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος. Η μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής αντίστασης στο Διεθνές σύστημα μονάδων (SI) είναι το ohm (Ομ), το οποίο συμβολίζεται ως Ω και πήρε την ονομασία αυτή από τον Τζορτζ Ομ (George Ohm). O George Ohm διατύπωσε τον νόμο του Ohm, ο οποίος αναφέρει ότι η αντίσταση ενός αντικειμένου μπορεί να δοθεί αριθμητικά εάν διαιρέσουμε την διαφορά δυναμικού που εφαρμόζεται στα άκρα του αντικειμένου (σε volts) προς την ένταση του ρεύματος που το διαρρέει (σε amperes). Επιπλέον >>

Απαιτείται μετάφραση - Ελληνικά

Εδώ μπορείτε να προτείνετε μεταφράσεις ή ορθογραφία για τη δική σας γλώσσα. Ένας διαχειριστής θα ενημερωθεί και θα αποφασίσει εάν θα δημοσιευθούν οι αλλαγές ή όχι. Σας ευχαριστούμε που ασχολείστε !