ספיקה

אני רוצה להמיר:

פרסום
ספיקה היא כמות הנוזל העוברת דרך אמצעי להעברת הנוזל בפרק זמן נתון. האמצעי להעברת הנוזל יכול להיות אמצעי טבעי, כגון נהר, או אמצעי מלאכותי, כגון צינור. במערכת SI נמדדת הספיקה במטר מעוקב לשנייה (קוב לשנייה). ספיקה מסומנת בדרך כלל באות Q.
כאשר שטחו של חתך המאונך לכיוון הזרימה באמצעי להעברת הנוזל הוא A, ומהירות הזרימה היא v, הספיקה בחתך זה היא קרא עוד >>

יש צורך בתרגום - עברית

כאן אתה יכול להציע תרגומים או לתקן איות בשפתך. מנהלי האתר יחליטו האם לאשר את השינוי או התיקון. תודה על השקעתך!