Udział Udział

Masa

Masa to wielkość fizyczna określająca ilość substancji materii. W układzie jednostek miar SI wyrażana jest w kilogramach. Symbol stosowany przez fizyków na oznaczenie masy to: m.

Wpisz liczbę Kilogram (kg) chcesz przekształcić w polu tekstowym dwa zobaczyć wyniki w tabeli.

Przełącz konwersję Przelicz

From
Wynosi dwa
To

Ustawienia