Verlichtingssterkte

Ik wil dit omzetten:

-
-
-
Reclame
Illuminantie is de totale invallende lichtstroom per oppervlakte-eenheid. Het gaat hierbij dus om invallend licht, niet om uitgestraald licht. (Bij uitgestraald licht gaat het om luminantie.) De eenheid van illuminatie is de lux, ofwel lumen per vierkante meter. Lees meer >>