Opslag van gegevens

Ik wil dit omzetten:

-
-
-
-
Reclame
Traditioneel werden hiervoor de SI-veelvouden kilo, mega, giga, tera etc. gebruikt. Maar in de computerwereld werden ze anders gebruikt dan officieel voorgeschreven. Omdat opslagcapaciteiten vaak in machten van 2 uitgedrukt worden en 210 = 1024 zo dicht bij 1000 ligt, werd ooit bedacht dat het handig zou zijn niet 1000 byte, maar 1024 byte een kilobyte te noemen. Dit werd verwarrend toen de opslagcapaciteiten groter werden. Lees meer >>