Illuminans

Lux är SI-enheten för illuminans (belysning). En lux är definierad som en illuminans av en lumen per kvadratmeter, eller kortare: 1 lux = 1 lumen / kvadratmeter. Läs mer >>

Jag vill konvertera:

-
-
-
Annons
Illuminans (belysning) är en fotometrisk storhet för att mäta hur mycket en yta belyses. Om ett visst ljusflöde träffar en area har illuminansen ett värde; om ytan är större men fortfarande träffas av samma ljusflöde är illuminansen mindre. Det senare inträffar t ex med en större yta som antingen placeras längre bort eller vinklas så att den upptar samma rymdvinkel. SI-enheten för illuminans lux och har symbolen lx. Läs mer >>