Tetthet

Jeg ønsker å konvertere:

Metrisk

Britisk/Amerikansk

Reklame
Tetthet eller densitet er et mål for en gitt egenskap per volum. Det kan for eksempel være massetetthet, som er masse per volum, eller energitetthet, som er energi per volum. Ettersom areal kan sees på som et grensetilfelle av volum, brukes også begrepet i f. eks. befolkningstetthet, som er befolkning per areal, eller flukstetthet, som er fluks per areal. Les mer >>

Oversettelse mangler - Norsk

Her kan du foreslå oversettelser eller rettelser for ditt eget språk. En administrator vil bli varslet og avgjør om endringene skal publiseres eller ikke. Takk for bryderiet!