Densitet

Jag vill konvertera:

Metrisk

Brittisk/Amerikansk

Annons
Densitet, volymmassa är (enligt ISO 31) ett mått av ett ämnes täthet, således massa per volymenhet. Ju högre densitet ett ämne har desto större är mängden massa per volymenhet, densiteten påverkar såles direkt ämnets vikt. Läs mer >>