Bandbredd

Jag vill konvertera:

Per sekund

Per timme

Per dag

Annons
Inom datortekniken används "bandbredd" ofta som synonym för överföringskapacitet, alltså den mängd data som kan överföras per tidsenhet, till exempel över modem eller bussar. Läs mer >>