Båndbredde

Jeg ønsker å konvertere:

Per sekund

Per time

Per dag

Reklame
Båndbredde har blitt defaktouttrykk for bitrate eller kapasitet og det synes fåfengt å kjempe i mot denne bruken av ordet selv om den er faglig tvilsom. Et problem er at bitraten ikke bare bestemmes av frekvensområdet som er til rådighet, men også forholdet signal/støy i overføringskanalen, f.eks i kobberkabel eller gjennom luft. Les mer >>

Oversettelse mangler - Norsk

Her kan du foreslå oversettelser eller rettelser for ditt eget språk. En administrator vil bli varslet og avgjør om endringene skal publiseres eller ikke. Takk for bryderiet!