Akselerasjon

Jeg ønsker å konvertere:

-
-
-
Reklame
Akselerasjon defineres som hastighetsforandring per tidsenhet. Akselerasjon har benevningen m/s2
Den vanligste måten å beregne akselerasjon på, er å måle et objekts fart i først ett punkt, så i et annet, og hvis man da har tiden objektet bruker mellom disse to punktene, kan man regne ut objektets gjennomsnittsakselerasjon. Les mer >>

Oversettelse mangler - Norsk

Her kan du foreslå oversettelser eller rettelser for ditt eget språk. En administrator vil bli varslet og avgjør om endringene skal publiseres eller ikke. Takk for bryderiet!