Share Share

Energi

Energi (fra gresk ενέργεια (energeia), styrke) er evnen til å utføre arbeid, hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning. Standard vitenskapelig (SI) måleenhet for energi er joule (J). Energi kan også måles i kalorier (cal) eller kilokalorier (kcal). I sammenheng med elektrisitet brukes målenheten kilowatt-timer (kWh).

Type the number of Joule you want to convert in the text box, to see the results in the table.

Switch conversion Konverter

From
is equal to
To

Innstillinger