Elektrisk ladning

Jeg ønsker å konvertere:

Reklame
Elektrisk ladning er en fundamental egenskap ved noen subatomære partikler. Det finnes to forskjellige ladninger; positiv ladning og negativ ladning, hvorav elektroner er negativt ladde og protoner er positivt ladde. Elektriske ladninger påvirker hverandre med krefter, hvorav lik ladning frastøter og ulik ladning tiltrekker. Ingen vet hva dette fenomenet skyldes eller hva det er, men uten det ville vi verken hatt elektrisitet eller magnetisme. Les mer >>

Oversettelse mangler - Norsk

Her kan du foreslå oversettelser eller rettelser for ditt eget språk. En administrator vil bli varslet og avgjør om endringene skal publiseres eller ikke. Takk for bryderiet!