Điện tích

Tôi muốn chuyển đổi:

Quảng cáo
Theo quy ước, có hai loại điện tích: điện tích âm và điện tích dương. Điện tích của electron là âm, ký hiệu là -e còn điện tích của proton là dương, ký hiệu là +e với e là giá trị của một điện tích nguyên tố. Đọc thêm >>