Diện tích

Tôi muốn chuyển đổi:

Hệ mét

-

Anh/Mỹ

-
-

Tiếng Nhật

-
-
-
-

Khác

Quảng cáo
Diện tích là độ đo dùng để đo độ lớn của bề mặt có đơn vị là mét vuông (m²). Diện tích bề mặt của một đối tượng là toàn bộ những gì ta có nhìn thấy của đối tượng. Đọc thêm >>