Elektrisk laddning

Jag vill konvertera:

Annons
Elektricitetsmängd eller laddning, Q, q, är en kvantitet hos materia. Laddningar växelverkar med varandra i elektromagnetisk växelverkan. Den konserveras - vilket betyder att den varken kan förnyas eller förintas, vilket gör den till en av de elementära egenskaper materia besitter. Elementarpartiklar har en konstant laddning, som är 0, negativ eller positiv. Elektronens laddning är en negativ elementarladdning, andra partiklars laddning är en negativ eller positiv elementarladdning eller noll. Kvarkars laddning är bråk av denna. Läs mer >>