Ljusenergi

Jag vill konvertera:

-
Annons
Ljusenergi är den energi som alla ljuskällor avger. Ljusenergi är livsviktigt för växters och andra organismers fotosyntes och därmed indirekt även för de djur som lever av dessa. Läs mer >>