Bränsleförbrukning

Jag vill konvertera:

Metrisk

USA

Brittisk

Annons
Bränsleförbrukningen för ett fordon anges i Sverige traditionellt i liter per mil. Numera används ofta istället liter per 100km. I USA vänder man på det hela och anger hur många miles man kommer på en gallon bränsle. SI-enheten för volym bensin per vägsträcka är faktiskt kubikmeter/meter = kvadratmeter. De siffror som anges officiellt är enligt mångas erfarenhet mycket optimistiska i förhållande till den förbrukning som fordonet uppvisar under vardaglig körning. Läs mer >>