Molmassa

Väte eller hydrogen (latin: Hydrogenium) är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang. Läs mer >>

Jag vill konvertera:

Molmassaenheter

Atommassa

-
-
-
-
-

Molekylmassa

Annons
Molmassa är en storhet som betecknar massan av ett grundämne eller kemisk förening delat på dess substansmängd. Vanliga enheter för storheten är g/mol och kg/mol. Läs mer >>