Talsystem

Decimala talsystemet (tiosystemet) är ett positionssystem som baseras på talet 10 och därmed använder 10 olika siffror (det normala antalet fingrar), 0–9. Sedan låter man siffrans position bestämma vilken 10-potens som siffran skall multipliceras med. På detta sätt blir talet 304 = 3·102 + 0·101 + 4·100. Läs mer >>

Jag vill konvertera:

Positionssystem

-
-
-
-
-
-

Talsystem

Språk

Engelska
-
Tyska
-
Spanska
-
Svenska
-
Annons
Talsystem, talbeteckningssystem eller siffersystem används för att med hjälp av symboler eller grupper av symboler beteckna tal, primärt heltal. Det enklaste talsystemet är enhetssystemet i vilket varje naturligt tal representeras av motsvarande antal symboler. Om man t.ex. använder enhetssymbolen | skulle talet "sju" skrivas |||||||. Men enhetssystemet fungerar bara för små tal. Läs mer >>