Arabiska siffror, Talsystem

En siffra (från arabiskans al sifr) är ett skrivtecken, en symbol som används för att beteckna tal. I svenska och i andra västerländska språk används de s.k. arabiska siffrorna. Ordet används ibland även (oegentligt) som synonym till "tal", särskilt i statistiska sammanhang och liknande. "Nya siffror från opinionsinstitutet A visar att partiet B har tappat sympatisörer". Läs mer >>

Jag vill konvertera:

Positionssystem

-
-
-
-
-
-

Talsystem

Språk

Engelska
-
Tyska
-
Spanska
-
Svenska
-
Annons
Talsystem, talbeteckningssystem eller siffersystem används för att med hjälp av symboler eller grupper av symboler beteckna tal, primärt heltal. Det enklaste talsystemet är enhetssystemet i vilket varje naturligt tal representeras av motsvarande antal symboler. Om man t.ex. använder enhetssymbolen | skulle talet "sju" skrivas |||||||. Men enhetssystemet fungerar bara för små tal. Läs mer >>