Acceleration

Jag vill konvertera:

-
Annons
Acceleration är en fysikalisk storhet som anger förändring av hastighet per tidsenhet. Förändringen behöver inte alls öka hastigheten. Vid retardation är accelerationen negativ, och hastighetens belopp minskar således. Vid acceleration ortogonalt mot rörelseriktningen fås en krökt bana utan förändring av hastighet eller rörelseenergi. Om accelerationen i sidled är konstant blir banan en cirkel. Läs mer >>