Stone, Massa

Jag vill konvertera:

Troy

-
-
-
-
-
-

Japansk

-
-
-
-

Kinesisk

-

Gammalsvensk

-
-
-
Annons
Massa är en fysikalisk storhet som anger ett objekts materiainnehåll. Massa har en inbyggd fundamental kraft, gravitation, en kraft som påverkar såväl andra massor som elektromagnetisk strålning. Vikt är inte ett vetenskapligt begrepp. Oftast menas samma sak som massa, och man mäter i kg, men mätningen sker egentligen av tyngden. Om man mäter med våg uppe på ett berg blir mätvärdet fel. Läs mer >>