Kelvin, Temperatur

Kelvin (K) är SI-enheten för temperatur, uppkallad efter Lord Kelvin. 1 K definieras som 1/273,16 av temperaturen vid vattens trippelpunkt (vilket ligger ungefär en hundradels celsiusgrad från vattens fryspunkt vid normalt tryck). Nollpunkten på kelvinskalan är den absoluta nollpunkten. Kelvin är vanligast i vetenskapliga sammanhang. Vardagligt används oftast enheten grader Celsius istället, som Kelvin använde för att fastlägga sin skala. Efter detta har Celsius-skalan kalibrerats efter kelvin, så att mätvärde i grad Celsius är exakt 273,15 större än i kelvin. Läs mer >>

Jag vill konvertera:

-
Annons
Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla. Ett varmare objekt sägs ha en högre temperatur. Läs mer >>