Celsius, Temperatur

Grad Celsius (°C) är en härledd SI-enhet för temperatur som har fått sitt namn efter sin uppfinnare Anders Celsius. Den är lika med enheten kelvin (K), men används enbart till att uttrycka skillnader i temperatur. Läs mer >>

Jag vill konvertera:

-
Annons
Temperatur är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla. Ett varmare objekt sägs ha en högre temperatur. Läs mer >>