MJ, Energi

Jag vill konvertera:

Metrisk

-
-
-
-
-
-

Brittisk/Amerikansk

-
-

Övrigt

-
-
Annons
Energi är en fysikalisk storhet. Vanligen avses med energi "utfört arbete", eller total mängd kraft spenderad eller lagrad, det vill säga effekt gånger tid eller kraft gånger sträcka. Exempelvis använder en apparat som drar 1 kilowatt och står påslagen i 10 timmar energimängden 10 kilowattimmar. Den standardiserade enheten är joule (J), men även kalori (Cal), voltamperesekund (V·A·s) och wattimme (W·h) används, mest beroende på fysikaliskt fenomen och eftersom de har historiskt tolkats som olika kvantiteter fram till 1900-talet. Energin bevaras alltid, vilket brukar kallas energiprincipen. Läs mer >>