kWh, Energi

Wattimme (ofta förkortat Wh) är en energienhet som definieras som en effekt på en watt under en timme och motsvarar alltså 3 600 joule, som är SI-enheten för energi. Wattimme är en sammansatt enhet som med enhetssymboler uttrycks W·h. Läs mer >>

Jag vill konvertera:

Metrisk

-
-
-
-
-
-

Brittisk/Amerikansk

-
-

Övrigt

-
-
Annons
Energi är en fysikalisk storhet. Vanligen avses med energi "utfört arbete", eller total mängd kraft spenderad eller lagrad, det vill säga effekt gånger tid eller kraft gånger sträcka. Exempelvis använder en apparat som drar 1 kilowatt och står påslagen i 10 timmar energimängden 10 kilowattimmar. Den standardiserade enheten är joule (J), men även kalori (Cal), voltamperesekund (V·A·s) och wattimme (W·h) används, mest beroende på fysikaliskt fenomen och eftersom de har historiskt tolkats som olika kvantiteter fram till 1900-talet. Energin bevaras alltid, vilket brukar kallas energiprincipen. Läs mer >>