לַחֲלוֹק

רבע (qt - British imperial liquid/dry), נפח

הקלד את מספר רבע (qt) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות