לַחֲלוֹק

גאלון (gal - מדידת נפח אמריקאית), נפח

הקלד את מספר גאלון (gal) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות