לַחֲלוֹק

חבית (מדידת נפח אמריקאית), נפח

הקלד את מספר חבית שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות