לַחֲלוֹק

פיינט (pt - British imperial liquid/dry), נפח

הקלד את מספר פיינט (pt) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות