לַחֲלוֹק

אונקיית נוזל (oz - British imperial liquid/dry), נפח

הקלד את מספר אונקיית נוזל (oz) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות