לַחֲלוֹק

כפית (משקל בישול אמריקאי), נפח

הקלד את מספר כפית שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות