לַחֲלוֹק

גאלון (gal - British imperial liquid/dry), נפח

הקלד את מספר גאלון (gal) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות