לַחֲלוֹק

ל (יפנית), נפח

הקלד את מספר ל שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות