לַחֲלוֹק

אקר מרובע (מדידת נפח אמריקאית), נפח

הקלד את מספר אקר מרובע שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות