לַחֲלוֹק

חבית (מידת יובש אמריקאית), נפח

הקלד את מספר חבית שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות