לַחֲלוֹק

רבע פיינט (מידת יובש אמריקאית), נפח

הקלד את מספר רבע פיינט שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות