לַחֲלוֹק

כוס (משקל בישול אמריקאי), נפח

הקלד את מספר כוס שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות