Chia sẻ

Quart (Lít Anh bằng 1, 14 lít) (qt - Hệ thống đo lường chất lỏng/chất khô của Anh), thể tích

Nhập số Quart (Lít Anh bằng 1, 14 lít) (qt) bạn muốn chuyển đổi trong hộp văn bản, để xem kết quả trong bảng.

Chuyển đổi công tắc Chuyển đổi

From
bằng
To

Cài đặt