Chia sẻ

Board foot (FBM - Đơn vị đo lường chất khô của Mỹ), thể tích

Nhập số Board foot (FBM) bạn muốn chuyển đổi trong hộp văn bản, để xem kết quả trong bảng.

Chuyển đổi công tắc Chuyển đổi

From
bằng
To

Cài đặt