Dynsekund per kvadratcentimeter, Dynamisk viskositet

Jag vill konvertera:

-
Annons
Viskositet är en fysikalisk egenskap hos vätskor och gaser som betecknar deras "tjockhet" eller interna motstånd mot flöden, och kan ses som ett mått på friktion i vätskor. "Tunna" vätskor som metanol har låg viskositet, medan "tjockare" som olja har hög viskositet. Läs mer >>