Compartir

candeles, intensitat lluminosa

Escrigui el nombre de candeles voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

interruptor de conversió Converteix

From
és igual a
To

Configuració