Farad, Kapacitans

Farad, F, är SI-enheten för kapacitans. En farad definieras som en coulomb per volt. Faraden är uppkallad efter Michael Faraday. Läs mer >>

Jag vill konvertera:

-
Kapacitans, fysikalisk storhet som betecknar förhållandet mellan en kondensators lagrade laddning och den spänning som ligger över kondensatorn. Kapacitansen är oftast konstant och beror på kondensatorns konstruktion. Kapacitans mäts i farad. Läs mer >>

Översättning behövs - Svenska

Här kan du själv föreslå översättningar för ditt språk. En administratör kontrollerar och godkänner förslaget innan det publiceras. Tack för att du tar dig tid!