Compartir

Velocitat normal d'un cargol, velocitat

Escrigui el nombre de Velocitat normal d'un cargol voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

From
és igual a
To

Configuració