Compartir

Radia (rad/s - Velocitat angular), freqüència

Escrigui el nombre de Radia (rad/s) voleu convertir en el quadre de text, per veure els resultats a la taula.

interruptor de conversió Converteix

From
és igual a
To

Configuració