Udział

Centiliter (Metryczny), objętość

Litr (skrót l) - pozaukładowa jednostka objętości. W przeliczeniu na jednostki SI 1l = 1/1000 m3, czyli dm3. W USA, Kanadzie, Australii do oznaczania tej jednostki stosuje się oficjalnie wielką literę "L", w pozostałych krajach świata, w tym w Polsce, normą jest stosowanie małej litery "l". 10–2, centylitr, cl, cL

Wpisz liczbę Centiliter chcesz przekształcić w polu tekstowym dwa zobaczyć wyniki w tabeli.

Przełącz konwersję Przelicz

From
Wynosi dwa
To

Ustawienia