Udział

Buszel (bu - Amerykańskie miary produktów suchych), objętość

Buszel (skrót bu) jest miarą objętości (pojemności) materiałów sypkich stosowaną w krajach anglosaskich.

Wpisz liczbę Buszel (bu), które chcesz przekonwertować w polu tekstowym, aby zobaczyć wyniki w tabeli.

From
wynosi
To

Ustawienia