Chia sẻ

Hanoi, Việt Nam (UTC +7), múi giờ

Thời gian hiện tại Hanoi, Việt Nam

Hanoi
Việt Nam
UTC +7
Tiết kiệm thời gian ánh sáng ban ngày không quan sát

UTC +7

Tất cả các múi giờ UTC +7

Đồng hồ thế giới

Washington D.C.
Hoa Kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày
New York CityClose
Hoa kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày
Luân ĐônClose
Vương quốc Anh
Giờ Tây Âu
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Cài đặt